Securmark

STÖLDMÄRKNING MED SECURMARK FÖRHINDRAR STÖLD

Securmark är ett norskägt företag som har specialiserat sig på stöldmärkning. De samarbetar aktivt med polis, räddningstjänst och försäkringsbranschen för att förhindra stölder och säkra och återföra lösegendom.

För mer info Ring: Tel. 0321-17600

securemark-logotyp

Om Securemark

Verksamheten grundades 1988 i Arendal (Norge) och innefattar en organisation med ett väl utvecklat marknadsnätverk med fler än 600 återförsäljare i Norge och Sverige för märkning av båtar, motorer, vattenskotrar och annan värdefull lösegendom.

Securmark-systemet
Securmark är ett internationellt system för säkerhetsmärkning. Med hjälp av gravyr/etsing, kombinerat med micromärken, märks båtar/motorer, vattenskotrar, verktyg, anläggningsmaskiner, kontors- och IT-utrustning och annan värdefull lösegendom. Varje enhet får en unik identitet för en tydlig och säker identifiering.

All information om objekten och ägandet registreras i Securmarks internationella databas.

Securmark i Sverige
Securmark AB omfattar distribution till Sverige och Finland. Företaget grundades 2003.

Avtal med båttillverkare
Securmark har avtal på Securmark-stöldmärkning med över 20 båttillverkare i Norge, Sverige och Finland. I praktiken innebär det att tusentals båtar kommer att märkas varje år på de olika fabrikerna.

Redningsselskapet
Securmark Scandinavia AS är helägt av Redningsselskapet, en humanitär frivilligförening som varje år räddar liv och värdefull lösegendom.

Priser

Alla priser är inkl. moms.

 • UTOMBORDSMOTOR
 • Antal ingraverade märken: 3
  Antal mikromärken: 2 500
  Pris: 1 490:-

 • BÅT UPP TILL 5 METER UTAN MOTOR
 • Antal ingraverade märken: 3
  Antal mikromärken: 2 500
  Pris: 1 490:-

 • BÅT MED 1 MOTOR, MAX 5 METER
 • Antal ingraverade märken: 6
  Antal mikromärken: 7 500
  Pris: 2 290:-

 • BÅT MED 1 MOTOR, ÖVER 5 METER
 • Antal ingraverade märken: 7
  Antal mikromärken: 10 000
  Pris: 2 790:-


Spray-DNA

Dold märkning

10 000 unika ID-micromärken sprayas i hålrum på både båt och motor. Micromärkena är omöjliga att ta bort för tjuvar. Ett micromärke räcker för att ta reda på vem som äger båten och/eller motorn.

Polis, tull och våra återförsäljare har utrustning för att hitta micromärken och bevisa rättmätig ägare av båt/motor.

Micromärkena läses av med specialutrustning som visas i filmen.Synlig-märkning

Synlig märkning

Ingraverade ID-nummer och synliga varningsdekaler visar att båten och motorn är stöldmärkta med Securmark och inte låter sig bli stöldgods. ID-numret sätts på ett antal platser på båten och motorn.

securemark-logotyp


Databas

Uppdaterad databas

ID-nummer lagras tillsammans med ägarinformation i Securmarks uppdaterade databas. Polis och tullen kan snabbt hitta den rätta ägaren om båten eller motorn skulle komma på avvägar.

Vid ägarbyte är det lätt att verifiera ägarskap och kontrollera om båten eller motorn är stulen. På så sätt undviker du att köpa stöldgods och förhindrar även att stulna båtar och motorer säljs vidare. Kom ihåg, du riskerar att förlora allt om du köper stöldgods. Du kan kontrollera ID-numret genom att ringa Securmarks växel: 0321-17600.

Se till att du registrerar korrekta ägarupplysningar hos Securmark när du köper en båt som redan är märkt och se till att hålla dina kunduppgifter uppdaterade.

Rabatt på försäkringen

De flesta försäkringsbolag ger dig en rabatt på försäkringspremien när du har stöldmärkning från Securmark.

För vissa typer av båtar kräver försäkringsbolagen att båt/motor har Securmark-märkning när de ska försäkras. Anledningen till detta är att stöldmärkta båtar och motorer är mindre benägna att stjälas. När det är mindre sannolikt att båten blir stulen får försäkringsbolagen färre utbetalningar och kan därför ge rabatt för båtar som har märkning.

Hur mycket rabatt du får på försäkringen varierar från företag till företag. Kontakta ditt försäkringsbolag för dina rabatter och priser.